Nyheder

24
jan

DAMRC får Gold Label

Ny dansk guldklynge

DAMRC – Danish Advanced Manufacturing Research Center – er blevet certificeret og har opnået gold label under The European Cluster Excellence Initiative (ECEI), der er et kvalitets-sikrings-system oprettet af EU Kommissionen. Med et stærkt resultat og et Gold Label har DAMRC nu papir på, at de er blandt Europas allerbedste klynger. 

Hos DAMRC, der er et industridrevet Videnscenter, arbejder medarbejderne dagligt for at styrke produktivitet og konkurrencekraft i bearbejdningsindustrien, og certificeringen ses som et kærkomment skulderklap:

’Der er ingen tvivl om, at vi er både glade for og stolte over vores certificering og Gold Label. Det fortæller omverdenen, at her er der styr på processerne og fuldt fokus på at levere værdi – det er lidt ligesom når vores kunder og medlemmer lader sig certificere efter ISO-standarder’ fortæller Klaus Bonde Ørskov, der er direktør i DAMRC.

Fordele for industrien
Han har selv været med gennem hele certificeringsforløbet og ser en række fordele ved certificeringen – for DAMRC, men i særdeleshed for de virksomheder DAMRC arbejder for og sammen med:

’Sådan et Gold Label er helt sikkert positivt. Det giver os mulighed for at tiltrække flere og andre EU-midler end hidtil – og dermed mulighed for at hjælpe endnu flere virksomheder med at forbedre deres produktivitet og konkurrenceevne. Derudover får vi bedre adgang til at etablere internationale samarbejder, hvilket ligeledes er til gavn for danske virksomheder’.

Certificeringen betoner DAMRC’s stærke bånd til industrien, hvilket Klaus Bonde Ørskov er særligt glad for. Han påpeger, at certificeringen også giver adgang til national og international sparring, kvalitetssikring og kompetenceudvikling, der udvikler og gavner såvel DAMRC som de virksomheder der samarbejdes med.

The European Cluster Excellence Initiative (ECEI) er oprettet af EU Kommissionen for at udvikle metoder og værktøjer til at støtte klyngeorganisationer og deres udvikling. Her arbejdes med kvalitetssikring af klyngeledelse, og der findes tre labels: Gold, Silver og Bronze.

Gold er et udtryk for, at man udøver excellent klyngeledelse og fortsat arbejder målrettet på at udvikle klyngeorganisationen mod et endnu højere niveau. Der findes i alt 90 gold klynger fordelt på 17 lande – primært i Europa. Heraf er de 13 danske.
Læs mere om de danske klynger

For yderligere information:

Direktør, Klaus Bonde Ørskov
T: 3051 6085
M: kbo@damrc.com

Vedhæftet billede:
Klaus Bonde Ørskov / officiel overrækkelse af certifikat

About damrc

Comments are closed.