Nyheder

30
okt

Fremstillingsindustrien på skoleskemaet

Sidste uge var Nikolaj, Anders og Johan på besøg hos Vertigo der gennem samarbejde med Aarhus Universitet har udviklet et Virtual Reality-univers til undervisning af ingeniørstuderende. De studerende bliver undervist ved en virtuel drejebænk for at opnå forståelse i bearbejdning og sikkerhed inden de træder ind i det ”virkelige” værksted.

Besøget gav os indblik i hvordan fremtidens undervisning kommer til at foregå. Formålet med besøget var at kunne inddrage VR-teknologi i projektet ”Fremstillingsindustrien på skoleskemaet”. Her præsenteres folkeskoleelever for fremstillingsindustriens muligheder og teknologier, via inddragelse af 5-akset bearbejdning, 3D-printer og de nyeste fremskridt i ét spændende undervisningsmodul i folkeskolen.

Formålet med projektet er at højne interessen for STEM-uddannelserne i Danmark (Science, Technology, Engineering og Math) med henblik på at sikre at industrien har den arbejdskraft og de kompetencer der bliver efterspørgsel på i fremtiden.

 

About damrc

Comments are closed.