Historie

damrc_facade1_beskaaret

I sommeren 2009 blev de første skridt taget til det, der senere skulle blive Danish Advanced  Manufacturing Research Center eller DAMRC.

Ideen til DAMRC kom oprindeligt fra den amerikanske flygigant Boeing. Boeing havde frem til 2009 været involveret i etableringen af over 10 lignende centre, herunder det meget succesfulde center ”Sheffield University, AMRC with Boeing”(AMRC).
På baggrund af et ideoplæg fra Boeing samledes et dansk partnerskab bestående af 10 partnere og i september 2009 besluttede partnerskabet at igangsætte et omfattende forstudie, der skulle belyse behovet for et dansk AMRC (DAMRC).

Netop centeret i Sheffield viste sig senere at skulle spille en stor rolle i etableringen af DAMRC. Udover at DAMRC og AMRC navnemæssigt er tæt beslægtede, assisterede AMRC løbende DAMRC i opbygningsfasen. Desuden er der et tæt fagligt samarbejde mellem de to centre, idet begge fokuserer på spåntagningsteknologi.

Ved udgangen af 2009 blev resultaterne af forstudierne fremlagt for partnergruppen, hvorefter arbejdet med at etablere DAMRC blev igangsat. Få måneder senere, 1. april 2010 var DAMRC en realitet. Med eget CVR nummer og de to første ansatte, startede etableringen af DAMRC i et hjørne hos Erhvervsrådet Herning
& Ikast-Brande. Størrelsen på lejemålet hos Erhvervsrådet voksede gradvist gennem 2011-2013, da de to medarbejdere blev til fem fuldtidsansatte.

1. januar 2014 var en stor dag i DAMRC´s historie, idet de 30 kvadratmeter og trygge rammer hos Erhvervsrådet blev afløst af nye lokaler på Sandagervej 10 i Herning. Ud over et væsentligt større kontor, til det hastigt voksende antal medarbejdere, overtog DAMRC ligeledes en produktionshal, der på kun 4 måneder blev omdannet til et fuldt funktionsdygtigt teknologicenter med egne bearbejdningsmaskiner og undervisningsfaciliteter.