Kompetencer

Proces- og kompetence hjælp
til jeres virksomhed

Procesoptimering

DAMRC har en høj specialiseret viden med henblik på at løse teknologiske udfordringer og flaskehalse i den spåntagende industri. DAMRC tilbyder virksomheder assistance i forhold til f.eks.:

• Produktivitetsforøgelse

• Reduceret værktøjsslid

• Minimering af bearbejdningstid

• Forøget processtabilitet

• Forbedring af overfladekvalitet

Alt dette gøres med udgangspunkt i DIN dagligdag, DIT værktøjsvalg og DIN maskinpark.

Vi har mulighed for at løse dine problemstillinger hos dig eller tage opgaven med hjem og finde løsningsforslag i vort eget teknologicenter uden nedetid i din produktion. Herefter implementeres de fundne løsninger i samarbejde med dig i din produktion.

Processen

Efter en gennemgang af din produktion, aftaler vi hvilken proces eller problemstilling, du ønsker, at vi arbejder med. På den baggrund laver vi et oplæg til forløbet – som er afgrænset efter aftale med jer – såvel indsatsmæssigt og tidsmæssigt.

Din indsats

Vi tager udgangspunkt i din dagligdag og har derfor behov for at få oplysninger om hvilke værktøjer, bearbejdningsstrategier osv., du anvender i din produktion.

DAMRC implementerer ny teknologi

DAMRC screener løbende nye teknologier og evaluerer, om disse teknologier kan være til gavn for danske produktionsvirksomheder. Når en teknologi er positivt evalueret udbredes viden om teknologien via gå-hjem-møder, nyhedsbreve eller ERFA-grupper.

Herefter indgår vi i en dialog med dig og din virksomhed, om hvordan I får teknologien implementeret hos jer.

Vores mål er at implementere ny viden i industrien. Succeskriteriet er, at danske virksomheders teknologiske viden og formåen holdes på et højt niveau for derigennem at sikre global konkurrencekraft og fastholde arbejdsplader.

Ny teknologi kan implementeres enten hos din virksomhed alene eller I kan indgå i et kollektivt forløb med andre virksomheder.

Kompetenceløft

I DAMRC teknologicenter har vi mulighed for at undervise dine medarbejdere – emnerne kan variere, ligesom undervisningsformen kan tilpasses jeres behov. Undervisningen kan udformes specifikt for din virksomhed eller I kan deltage sammen med andre virksomheder.