R&D Projekter

I ELFORSK-projektet Cost Of Coolant undersøger DAMRC bearbejdningsindustriens muligheder for at reducere sit CO2- og klimaaftryk ved energibesparelser på CNC-bearbejdning.

Projektet har undersøgt kølesmøremiddelsystemets indflydelse på energiforbruget, og fundet væsentlige muligheder for energibesparelser.

“Ved at ændre bøsningen til en med mindre kølekanaler blev køletrykket fastholdt, mens flowet (L/min) blev halveret… For vores forsøg betød det en reduktion i strømforbrug på 1-1,7kW, svarende til en strømbesparelse på 20-30% på CNC-maskinen…!”

Læs et kort resume af projektresultaterne her: ELFORSK Cost of Coolant brochure

Hvis du er interesseret i læse mere, kan du læse den fulde rapport her: Cost of Coolant_Rapport_ekstern

Forskningsprojekt ved DAMRC har påvist at det er muligt at optimere spåntagningsprocesser betragteligt og samtidigt opnå en positiv påvirkning af det samlede energiforbrug

Når procesoptimering og grønne regnskaber går hånd i hånd
DAMRC har det sidste års tid kigget ind i den energimæssige effekt ved optimering af spåntagende processer, gennem modal stabilitets analyse. Et projekt støttet af Dansk Energi’s ELFORSK fond.
Projektet har givet nogle yderst interessante resultater, idet vi med produktivitetsoptimeringen ikke blot reducerer spåntiden – vi reducerer også (i de fleste tilfælde) energiforbruget for den proces/det emne vi har optimeret.

Du kan læse mere her :200818 Optimering spåntagningsprocesser contra energiforbrug

Vil du være med til at udvikle of forbedre svejsekvaliteten af dine komponenter?

Så ansøg om at blive en del af dette MADE Udviklingsprojekt hos DAMRC (Danish Advanced Manufacturing Research Center) og optimer procestiden for og kvaliteten af svejseprocesser på dine egne komponenter.

Få unik indsigt i, hvordan anvendelsen af vibrationer under svejseprocessen kan skabe værdi for din virksomhed. Deltagelse er gratis – du investerer blot med din tid.

Forventet opstart onsdag den 19. august 2020.
Ansøg om at blive en
del af udviklingsprojektet senest den 10. august 2020.

Hvis forholdene vedr. COVID-19 betinger det, så bliver første møde digitalt. Møderne bliver afholdt som planlagt, når tilstandene har normaliseret sig. Du vil få besked om formen for afholdelse hurtigst muligt.

Projektets primære formål er at introducere deltagerne for en teknologisk løsning, der vil kunne forbedre og sikre processtabiliteten og svejseresultatet ved brug af vibrationer under svejseprocessen.

Der bliver taget hånd om dine udfordringer, delt viden og afprøvet ”vibrations during welding”-teknologi på tværs af komponenter. Projektet ledes af DAMRC, og forløbet retter sig mod dig, der arbejder med metalkomponenter og processer, der involverer svejsning, og som har udfordringer med kast, revner og høj kassationsrate i svejste emner.

Læs mere om projektet her.

3D printede fiksturer og værktøjer

Hvornår giver det mening at anvende og implementere 3D print til fiksturer i den spåntagende bearbejdning?

8 virksomheder har sammen med DAMRC arbejdet med at evaluerer hvor det kan give mening i virksomhederne at implementere 3D printede plast-fiksturer til support i produktionen.

DAMRC har i samarbejde med Nextech udarbejdet et katalog over plastmaterialer og teknologier ligesom et forsøgsstudie har vist hvilke plasttyper kan anvendes i CNC-bearbejdning med køle-/smøremidler .

Du kan finde mere viden her:  INDUSTRIALIZING LOW COST ADDITIVE MANUFACTURING

PreMac

Increasing competitiveness by robot machining.

The conclusion of the latest research is that robot machining generally is too unprecise to machine complete parts within the required tolerances. Thus, the project PreMac seeks to investigate if part of the roughing process can be machined with a robot and then finished in a traditional CNC machine. The aim is to reduce the total production cost. A robot arm is cheaper and more flexible than a conventional CNC machine and thus reducing the total cost of milling a part.

The main purpose of the project is to gather knowledge and conduct experiments to determent whether an economical benefit can be achieved when machining with a robot, towards implementing robot machining.

Læs mere om PreMac-projektet her: 160211_PreMac description