’Fremtidens Industri – Industriinkubatorer’ har til formål at fremme vækst og jobskabelse i dansk industri ved at øge innovation, kapital og avanceret produktion hos danske produktionsvirksomheder.