Nyt medlem: Tibnor

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til samarbejdet. Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne produktionsenheder eller hos produktionspartnere. De er specialister i at bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader, specialstål og metaller. Den danske … Continue reading Nyt medlem: Tibnor