Danish Advanced Manufacturing Research Center

Virksomheds assistance

Din virksomhed har mulighed for at få direkte assistance til optimering eller problemløsning hos jer, eller I kan deltage i større projekter i samarbejde med DAMRC

Forskning og udvikling

For at sikre det høje vidensniveau hos DAMRC, samarbejder vi med en lang række organisationer og institutioner, herunder virksomheder, universiteter og forskningsinstitutter.

Uddannelse

DAMRC kan skabe uddannelsesforløb, som er målrettet jeres ønsker og funderet i den nyeste viden.

Kurser og Seminarer

3/10: Ruhedsmåling med tasteinstrumenter samt nye metoder
11/10: Kompositmaterialer - egenskaber og muligheder
7/11: Avanceret drejeoptimering
7/11: Avanceret fræseoptimering
8/11: INNOMILL seminar
14/11: Avanceret fræseroptimering
28/11: Avanceret drejeoptimering
29-30/11: Machining Composite Materials
5-6/12: Avanceret fræseoptimering
12-13/12: Avanceret drejeoptimering

Læs mere om kurserne under Kurser

Flere kurser er under udarbejdelse.